I. Informacje ogólne
 1. Sklep Internetowy jest własnością firmy Ring -Service  Krzysztof Rasch z siedzibą przy Al. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk. NIP. 586-153-35-74
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Ring-Service zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Ring – Service jest właściciel Sklepu firma Ring – Service  zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Wszystkie podane ceny towarów są cenami brutto, tj. zawierającymi należny podatek od towarów i usług, chyba, że zaznaczono inaczej
 4. Cennik umieszczony w sklepie internetowym Ring-Service nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon, dlatego też, nie gwarantujemy Państwu pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku.
 5. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie są nowe i nieużywane. Dla towarów tych przysługuje gwarancja producenta.
 6. Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności w magazynach własnych oraz magazynach dystrybutorów. O wszelkich zmianach w zamówieniu klient zostaje powiadomiony drogą elektroniczną e-mail, zawierającą szczegółowe informacje na temat postępów jego zamówienia.
 7. Produkty zamówione w sklepie internetowym i dostępne w magazynie, nadawane są do trzech dni roboczych, za pośrednictwem firmy kurierskiej i trafią do odbiorcy zgodnie z ustalonym przez firmę kurierską harmonogramem. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach 8-19 poza sobotami i niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi .
 8. W przypadku formy zapłaty przelewem towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym o czym poinformujemy telefonicznie lub e-mail.
 9. Zamówienia otrzymane w soboty i dni świąteczne są realizowane w najbliższy dzień roboczy, chyba, że za zgodą obu stron ustalono inaczej.
 10. Sklep internetowy RING-SERVICE  wykorzystuje materiały reklamowe , nazwy marek, zdjęcia i opisy wyłącznie w celach promujących towar, a także jako wskazówki i informacje dla kupującego i nie rości sobie wobec tych materiałów żadnych praw, jak również nie odpowiada za ich przekaz.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 13. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.ringopony.com.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.ringopony.com.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.
 14. Jeśli sprowadzany na zamówienie towar spełnia warunki zapisane w regulaminie sklepu internetowego firmy Ring – czyli np. opony nie są starsze niż 24 miesięcy od daty wyprodukowania i są w pełni zgodne z zamówieniem złożonym przez klienta – sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia ewentualnego zwrotu towaru.
 15. „Wysyłka Gratis” obowiązuje przy zamówieniu powyżej 1000zł, do kwoty 1000zł opłata kurierska wynosi 30zł na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie w chronię danych osobowych. Celem ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w związku, z tym zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach administracyjnych i realizacji usług zawartych w moim profilu działalności gospodarczej : 1.RING – SERVICE 2.AKADEMIA JĘZYKOWA Krzysztof Rasch z siedzibą 81-589 Gdynia ul. Oliwkowa 23/5.
II. Realizacja zamówienia
 1. Sklep internetowy RING – SERVICE przyjmuje zamówienia non-stop. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia. W przypadku braku adresu e-mail skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia jego realizacji i dlatego prosimy o zapamiętanie numeru zamówienia.
 2. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
 3. Zamówienie będzie wiążące dla klienta dopiero od momentu, gdy sklep internetowy potwierdzi zdolność realizacji zamówienia.
 4. Sklep internetowy RING-SERVICE dołoży wszelkich starań, by zrealizować zamówienie klienta w możliwie jak najszybszym terminie. W okresach szczytu (wiosenna i zimowa wymiana opon) możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 5. Produkty zamówione w sklepie internetowym i dostępne w magazynie, nadawane są do trzech dni roboczych. W ciągu jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację pocztą e-mail lub telefonicznie, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane. Z uwagi na niedostępność towaru u dystrybutorów, sklep internetowy zastrzega sobie odmówienia realizacji zamówienia, a także prawo do zaproponowania klientowi alternatywnego produktu o możliwie zbliżonych parametrach użytkowych. W takim wypadku skontaktujemy się z państwem e-mail lub telefonicznie.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883. Zobowiązujemy się do wykorzystywania zgromadzonych w ten sposób informacji zgodnie z punktem 7 regulaminu.
 7. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.
 8. O wszelkich zmianach w zamówieniu klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną e-mail lub telefonicznie zawierającą szczegółowe informacje na temat postępów jego zamówienia.
 9. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie pochodzą od polskich dystrybutorów są nowe i nieużywane i charakteryzują się najwyższymi wartościami użytkowymi oraz gwarancją producenta na terenie kraju.
 10. Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, my jako sklep internetowy skróciliśmy ten okres do 24 miesięcy czyli sprzedajemy opony nie starsze niż 24 miesięcy od daty produkcji.
 11. Użytkownik sklepu internetowego RING akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w momencie dokonania zamówienia.
III. Płatności
 1. W naszym sklepie internetowym są dostępna wyłącznie dwie forma płatności:
 • Płatność przy odbiorze towaru firmie ekspedytorskiej gotówką kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Druga forma płatności jest przelew na konto firmy Ring – Service

ING Bank Śląski nr rachunku 50 1050 1764 1000 0023 0199 6753

 • Przelew na konto, w którym klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary poprzez wykonanie przelewu. Zamówienie realizowane jest dopiero wówczas, gdy należne środki wpłyną na konto firmy Ring-Service.
IV. Zwroty i reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia drukowanej na liście przewozowym.
 2. Po odebraniu towaru – składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może być używany i nie może być zabrudzony, nie może nosić żadnych znamion użytkowania. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy, na podany rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki (ze sklepu do klienta, od klienta do sklepu) oraz prowizję bankową, ponosi Klient /zamawiający towar/.
 3. Przed odbiorem i zapłatą zamówionego towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem oraz czy jest nieuszkodzona. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w danej przesyłce lub przesyłka została uszkodzona prosimy o nie przyjęcie od kuriera zamówienia i podpisanie protokołu zwrotnego.
 4. Rezygnacja z realizowanego już zamówienia oraz nie przyjęcie towaru zgodnego z zamówieniem jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów transportów ze sklepu internetowego do klienta oraz od klienta do sklepu internetowego.
 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT, lub paragon).
 6. Każdą reklamację ma obowiązek przyjąć autoryzowany serwis ogumienia danego producenta w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.
 7. Towar, który chcecie Państwo reklamować należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego serwisu poszczególnych producentów. Następnie w ciągu 14 dni przedstawiciel producenta, ma obowiązek rozpatrzenia Państwa reklamacji. Termin reklamacja może ulec przedłużeniu ze względu na szczególne okoliczności reklamacji o czym klient zostanie poinformowany stosownym pismem z zakreśleniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia, oszacowany przez eksperta, zwrot kosztów wadliwego towaru ponosi sklep internetowy RING – SERVICE.
 9. Jeżeli reklamacja została nie uznana i nie zgadzacie się Państwo z opinią eksperta wyznaczonego przez producenta, przysługuje Wam prawo odwołania i powołania niezależnego rzeczoznawcy w celu dochodzenia swoich roszczeń.
V. Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane za naszym pośrednictwem objęte są gwarancją producenta. Realizacja gwarancji następuje w dowolnym autoryzowanym punkcie napraw gwarancyjnych. Obsługą reklamacji zajmuje się ponadto sklep RING. Podstawą przyjęcia gwarancji jest rachunek. Szczegółowe informacje na temat gwarancji:
MICHELIN, GOODRICH, KLEBER, KORMORAN
Przedmiotem gwarancji są opony marki MICHELIN, KLEBER, BF GOODRICH, KORMORAN do samochodów osobowych i dostawczych, zwane dalej Wyrobami.
Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do wskaźnika TWI, po osiągnięciu, którego wyrób uznany jest za zużyty. Niniejsza gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób. Niniejszą gwarancją nie są również objęte Wyroby uszkodzone wskutek, między innymi: nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta, nieprawidłowego montażu lub demontażu, nieprawidłowej eksploatacji wyrobu, eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy, zamontowania dętki lub ochraniacza, innych niż zalecane lub dopuszczalne przez Gwaranta, złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia, uszkodzeń mechanicznych w tym spowodowanych uderzeniem barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp., przecięć przebić, przeciążenia Wyrobu i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokim lub zbyt niskim), nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym niezabezpieczenia go przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradację gumy, nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta, nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami, wypadku drogowego, umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu, działania ognia, użycia Wyrobu w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego. Zgodnie z Polską normą nr PN-C-94300-7 maksymalny okres przechowywania opon wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja nie jest ważna na wyroby sprzedane po upływie tego okresu. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę lub wynikające z tego koszty. Wszelkie reklamacje mogą być składane w każdym punkcie dilerskim danej marki opon lub bezpośrednio w siedzibie Gwaranta, według wyboru Klienta, na podstawie dowodu zakupu.
Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

 • przedstawienie dowodu zakupu,
 • zgłoszenie reklamacji,
 • dostarczenie reklamowanego Wyrobu, a w przypadku Wyrobu dętkowego (lub używanego z dętką) – dostarczenie razem z nim dętki,
 • na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta – udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby sprzedane użytkownikowi na terenie Polski.
GOODYEAR, DUNLOP, FULDA, SAVA, DĘBICA
Firma TC DĘBICA gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 60 miesięcy od daty zakupu. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyną była wada fabryczna. Ewentualne roszczenie gwarancyjne może dotyczyć aktualnej wartości opony pomniejszonej o ratę zużycia liczoną na bieżniku. Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub nie zachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

 1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, – inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

Gwarancja jest ważna przez okres 60 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.
BRIDGESTONE, FIRESTONE, DAYTON
Bridgestone/Firestone Sales Polska sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy i udziela gwarancji według następujących zasad:

 1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.
 2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Firestone lub osobę upoważnioną przez Bridgestone/Firestone.
 3. Okres gwarancji, dla pełnego zwrotu (wymiana opony) dla wszystkich produktów wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu do klienta. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Jeśli opony zakupione wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji są reklamowane i reklamacja jest uznana, będzie zastosowana tak zwana metoda częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika (ustalonej według zużycia bieżnika). Pozostająca grubość bieżnika będzie dalej zastąpiona skrótem PGB. Data produkcji jest oznaczona na boku opony.
 4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.
 5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej: zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tub przechowywaniem, opony zużyta poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte), opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, nie wyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używanie niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia, zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi, uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.
 6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad: w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.
 7. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone/Firestone w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny spełniać następujące warunki: wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy, wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów, standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane, w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone/Firestone.
 9. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

CONTINENTAL, UNIROYAL, BARUM
Continental Opony Polska Sp. z o.o.

 1. COP gwarantuje ze wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. 21 pkt. 6 i moga być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.
 2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.
 3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.
 5. COP załatwi reklamacje na wadliwe opony według własnego uznania tj.:
  a) dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon
  b) zwróci odpowiednią cześć ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.
 6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI. Za wyjątkiem przypadków o których mowa poniżej w pkt. 7, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony przy czym zużycie to oblicza się według następującego wzoru:
  A – procentowy wskaźnik zużycia opony który zaokrągla się do pięciu procent
  B – średnia głębokość bieżnika zmierzona w trzech punktach i wyrażona w milimetrach
  C – głębokość bieżnika nowej opony wyrażona w milimetrach
 7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt. 21 i pkt. 6 – rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.
 8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.
 9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z: nieprawidłowego przechowywania opon założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp.) eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy) uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.) używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem przeciążanie pojazdu uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze).
 10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.
 11. COP pokrywa koszt demontażu/montażu produktu, wynikający z uznanej reklamacji, pod warunkiem, że reklamacja zostanie zgłoszona w POG (Punkt Obsługi Gwarancyjnej) , który wykona w/w czynności wg stawek określonych przez COP; zwrot kosztów demontażu/montażu produktu nie dotyczy użytkowników z rynku OE;
 12. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego.
© Copyright 2017 Carservice Theme by QuanticaLabs